mainImage


Logo ČBA
01.01.2012

graphic design

CZE/ V roce 2009 Česká baseballová asociace vyhlásila veřejnou soutěž na vytvoření nového loga. Jako aktivní baseballový hráč jsem cítil povinnost se zúčasnit. Při návrhu loga jsem se snažil najít prvky, které jsou pro baseball typické a nezaměnitelné s jinými druhy sportu. Proto jsem zcela vypustil snahu o vytvoření modifikace baseballového míče či pálky, ale našel jsem prvek, který se neobjevuje v jiném sportu. Jedná se o domácí metu, které má tvar pětiúhelníku. Začíná a končí zde dráha běžce na doběhy. Je to místo odkut catcher řídí celou hru obrany. Je to nejdůležitější místo na hřišti, kde se rozhoduje o vítězstvých a prohrách. Textová část loga pak kopíruje směr, kterým se ubírá pálkař po svém odpalu. Foto dole na stránce: Robert Vávra

ENG/ In 2009 Czech Baseball Association tendered for designing a new logo. As an active baseball player I felt obliged to participate. In addition to my designing work I tried to find elements that are typical just for a baseball and which are also unmistakable with other sports. That is a reason why I did not use ball or bat. I found that needed element in a pentagon „home-plate“. From home-plate catcher manages all defence of the team. It is a most important place in a game, in which can be decided losing or winning the match. The text part of logo copy the way after hit. Photo down on the page by Robert Vávra.

ceska-baseballova-asociace-1.png ceska-baseballova-asociace-2.jpg ceska-baseballova-asociace-3.jpg ceska-baseballova-asociace-4.jpg