mainImage


Ilustrace do skript
01.01.2012

ilustration

CZE/ Velmi zajímavá zkušenost, kdy jsem mohl vidět a poznat věci, který běžný smrtelník asi nikdy nepozná. Jednalo se o ilustrace do skript pro Přírodovědeckou fakultu Masarykovi univerzity v Brně, která laicky řečeno byla určena pro ohledávače mrtvol.

ENG/ Very interesting experience where I saw and learned things that normally people never see. It was an illustration to the script for a Faculty of Science of Masaryk University in Brno, which is intended for the future coroner.

imustrace-muni-1.jpg imustrace-muni-2.jpg imustrace-muni-3.jpg imustrace-muni-4.jpg