mainImage


Monika Šinoglová - Lifestyle
01.01.2012

graphic design

CZE/ Monika Šinoglová je brněnská vizážistka a stylistka. Známe se spolu již od střední školy a obrátila se na mě, abych ji pomohl vytvořit její logo, web a tiskoviny, kterými by se mohla prezentovat na veřejnosti. Nechala mi hodně volnosti, snažil jsem se, aby celkový výraz odpovídal její profesi. Proto jsem pracoval s oblými křivkami (postavami) a ručně psaným textem (její osoba).

ENG/ Monika Sinoglova is a make-up artist and stylist from Brno. We have known each other since high school so she asked me, if I can make a logo, website and printed materials for her advertisement. She had given a free hand to me so I tried to match the website to her profession. That is a reason why I was  working with round lines and handwritten text.

monika-sinoglova-lifestyle-1.jpg monika-sinoglova-lifestyle-2.jpg monika-sinoglova-lifestyle-3.jpg monika-sinoglova-lifestyle-4.jpg monika-sinoglova-lifestyle-5.jpg