mainImage


Baseballové UMS 2008
01.01.2012

graphic design

CZE/ Jedna z největších baseballových akcí, která se konala na území České republiky bylo Baseballové univerzitní mistrovství světa v roce 2008. Česká baseballová asociace mě požádala o vytvoření symbolu pro dané mistrovství, které se v logu mění pro každý sport a rok samostatně. Požadavkem bylo, aby v symbolu bylo rozpoznatelné písmenu U (university) a symbol souvisel s baseballem.

Chtěl jsem, aby symbol byl dynamický stejně jako baseball, proto jsem ho tvořil ručně a až nakonec jsem v počítači mírně vyhladil křivky. Prvek zobrazuje rukavici v momentu, když chytá míč.

ENG/ The university Baseball World Championship 2008 has been one of the biggest baseball event in Czech Republic ever. Czech baseball association asked me if I am able to create a main sign for this important event´s logo, which is changing for each sport every year. The requirement was to create the logo with recognizable U (University) and the symbol associated with baseball.

I wanted to design as dynamic logo as baseball is, so I did not draw it in a computer, but by hand on the paper. Then I just corrected lines in a PC. Logo shows a baseball glove in a moment of catching a ball.

universitni-mistrovstvi-sveta-2008-1.gif universitni-mistrovstvi-sveta-2008-2.gif universitni-mistrovstvi-sveta-2008-3.jpg